Skip to main content

A PROJEKTRŐL

A projektvezetőként működő Vállalati Sport Francia Szövetsége (FFSE) erős partnerhálózatot alakított ki a SWinG projekt (Support Women in achieving their Goal) kivitelezése érdekében, amelynek fő törekvése a nők támogatása, céljaik megvalósításában.

SWinG Timeline

Európai viszonylatban elsőként, egy együttműködési partnerség több ágazat szereplőit fogja összehozni, hogy megteremtsék az angolszász szerepvállalás („empowerment”) koncepciójának európai változatát. A végső cél a feltörekvő és ambiciózus női sportvezetők segítése és támogatása a sport irányító testületein belüli döntéshozó pozíciók elérésében. A projekt elősegíti a Végrehajtó Bizottságokon belüli női önkéntesség lehetőségét a sport területén, de nagy hangsúlyt fektet a résztvevők motiválására, képzésére és készségfejlesztésére is.

Mi a célunk?

A női vezetők reflektorfénybe állítása.

A SWinG projekt lehetővé teszi, hogy segíteni és támogatni tudjunk feltörekvő és ambiciózus női sportvezetőket a sport irányító testületein belüli döntéshozó pozíciók elérésében. A projekt a változás katalizátoraként lép fel a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítésében, és óriási löketet ad annak, hogy a nők hozzáférhessenek a szektoron belüli vezetői pozíciókhoz.

Bővebben angolul itt

Miért éppen most?

Hisszük, hogy legfőbb ideje tenni az előrehaladásért (#PressForProgess) és a nemek közti egyenlőségért (#BalanceForBetter) a sport világában.

Jelenleg a nők alulreprezentáltsága jellemzi a sportszervezetek minden szintjét.

Az alábbi adatok, amelyek bemutatják a fő döntéshozói szerepet játszó nők százalékos arányát, „öreg fehér férfiak klubjaként” („old white men club”) festik le a sport irányító testületeit.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottságának tagjai (2018-as adatok)

31%

A Nemzeti Olimpiai Bizottságok elnökei (206-ból 13 nő – 2018-as adatok)

6%

A NOB által elismert nemzetközi sportszövetségek elnökei (33-ból 2 nő – 2018-as adatok)

6%

Az Egyesült Királyság irányító testületeinek vezetőségi tagjai (2016-os adatok)

30%

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottságának tagjai (2018-as adatok)

31%

A Nemzeti Olimpiai Bizottságok elnökei (206-ból 13 nő – 2018-as adatok)

6%

A NOB által elismert nemzetközi sportszövetségek elnökei (33-ból 2 nő – 2018-as adatok)

6%

Az Egyesült Királyság irányító testületeinek vezetőségi tagjai (2016-os adatok)

30%

Ezenkívül az Európai Unió közvélemény-kutatáson alapuló felmérése, a Speciális Eurobarométer 472: A sport és a fizikai aktivitásról adatai is alátámasztották, hogy a nők kisebb valószínűséggel önkénteskednek a férfiaknál (8% szemben a 4%-kal), és megerősítették a jól ismert „öreg, fehér férfiak” klubjáról alkotott képet.

A helyzet az, hogy az aktuális tendenciák alapján a globális felmelegedés hamarabb fogja elpusztítani bolygónkat, mint hogy a nemek közötti szakadék áthidalására globális szinten sor kerülne.

Mi mégis hiszünk abban, hogy a döntéshozó pozíciókban megfigyelhető nemek közötti különbség csökkentéséből a sportágazat nagy mértékben profitálhat majd.

Hogyan valósítjuk ezt meg?

Mindent megteszünk az előrelépésért (#PressForProgess) és a nemek közti egyenlőségért (#BalanceForBetter): egy olyan mentorálási rendszer fejlesztésével és irányításával, amely az ambiciózus női sportvezetőket segíti.

A projekt alatt felkutatunk és felkarolunk minimum 20, maximum 25 feltörekvő női vezetőt, és segítjük őket a megválasztásukhoz vezető úton.

Bővebben angolul itt

A PARTNERSÉGRŐL 

SWinG Kickoff Dream Team

A SWinG projekt felépítését tekintve rendkívül innovatív, hiszen összehozza a különböző résztvevőket, ezzel lehetővé téve a sportágakon, valamint más ágazatokon átívelő tevékenységeket, tapasztalatcserét.

 

A tudás és a bevált gyakorlatok átadásának megkönnyítésével, a SWinG projekt lehetővé teszi, hogy az európai partnerek és az európai sportágazat nagyobb ütemben fejlődjenek, mint ahogyan önmagukban tudnának miközben egymástól is tanulnak.

LÉTREHOZÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

A projekt során kilenc ún. Intellektuális eredmény jelenik majd meg. Az alábbiakban röviden ismertetjük őket, és amint készen állnak, feltöltjük őket a weboldalra.

IE 1

Helyzetjelentés az európai sport területén tevékenykedő, döntéshozó szerepben lévő nőkről

A sportszervezetekben és sportvállalatokban tevékenykedő női döntéshozók helyzetét és státuszát érintő jelenlegi erőforrások, stratégiák és kezdeményezések feltérképezése.

IE 5

1. Eszköztár mentoráltaknak: „Hogyan válj megválasztott sportvezetővé?”

Az eszköztár segít a mentoráltaknak a nagy hatású döntéshozói pozíciók elnyerésében: segít a mentoráltaknak a megfelelő gondolkodásmód elsajátításában, és felszereli őket a megválasztásukhoz szükséges megfelelő kampányeszközökkel.

IO 9

SWinG fenntarthatósági és átültethetőségi terv

A beszámoló célja, hogy a partnerség keretein kívülre is elterjessze a SWinG-javaslatokat és az ösztönző megközelítést. A fenntarthatósági terv hatással lesz a jövő szervezett sportszektorára.

IE 2

A nők vezetői készségeinek fejlesztéséről szóló jelentés

A meglévő elméletek, fogalmak és jó gyakorlatok feltérképezése, valamint a nők vezetésével és szerepvállalásával kapcsolatos központi fogalmak meghatározása és felvázolása.

IE 6

2. Eszköztár mentoráltaknak: „SWinG Kommunikációs kampány

A kommunikációs módszerekkel kapcsolatos megállapításokról és bevált gyakorlatokról szóló beszámoló segít abban, hogy a mentoráltak jól fel legyenek szerelve a megválasztásukhoz szükséges megfelelő kampányeszközökkel, VALAMINT elősegíti a gondolkodásmód megváltoztatását a sportszektorban.

IE 3

Hogyan találjunk megoldást a sportban felmerülő kérdésekre a SWinG segítségével?

A feltérképezés segítségével értékeljük és jellemezzük a SWinG-megközelítés fogalmát, gyakorlati megvalósítási javaslatok és ajánlások formájában megjelenő aktuális trendeket és forgatókönyveket.

IE 7

3. Eszköztár mentoráltaknak: „Hogyan legyél jó és eredményes megválasztott sportvezető?”

Az eszköztár segít a nagy hatású döntéshozói pozíciókban álló mentoráltaknak belső fékezőerőik és gátjaik megszüntetésében. Gyakorlati tanácsokat és javaslatokat nyújt arra vonatkozóan, hogy megtalálhassák az egyensúlyt a munka, az önkénteskedés és a magánélet között.

IE 4

Kézikönyv a mentoráltak szerepvállalásához

Egy felhasználóbarát kézikönyv segít olvasóinak abban, hogy a főként használati példák és felhasználási módok bemutatásán keresztül hatékonyan és eredményesen használhassák a SWinG-terméket.

IE 8

Részletes beszámoló a SWinG-tesztről

A projekttel kapcsolatos megállapításokról és bevált gyakorlatokról szóló beszámoló, mely a 3. IE-ben kidolgozott mutatók alapos értékelésén és vizsgálatán alapul, segít abban, hogy pontosan és alaposan megérthessük a projekt hatásait. A részletes beszámoló nagy mennyiségű adatot fog átalakítani velős és minden kétséget kizáró megállapításokká.

IE 1

Helyzetjelentés az európai sport területén tevékenykedő, döntéshozó szerepben lévő nőkről

A sportszervezetekben és sportvállalatokban tevékenykedő női döntéshozók helyzetét és státuszát érintő jelenlegi erőforrások, stratégiák és kezdeményezések feltérképezése.

IE 2

A nők vezetői készségeinek fejlesztéséről szóló jelentés

A meglévő elméletek, fogalmak és jó gyakorlatok feltérképezése, valamint a nők vezetésével és szerepvállalásával kapcsolatos központi fogalmak meghatározása és felvázolása.

IE 3

Hogyan találjunk megoldást a sportban felmerülő kérdésekre a SWinG segítségével?

A feltérképezés segítségével értékeljük és jellemezzük a SWinG-megközelítés fogalmát, gyakorlati megvalósítási javaslatok és ajánlások formájában megjelenő aktuális trendeket és forgatókönyveket.

IE 4

Kézikönyv a mentoráltak szerepvállalásához

Egy felhasználóbarát kézikönyv segít olvasóinak abban, hogy a főként használati példák és felhasználási módok bemutatásán keresztül hatékonyan és eredményesen használhassák a SWinG-terméket.

IE 5

1. Eszköztár mentoráltaknak: „Hogyan válj megválasztott sportvezetővé?”

Az eszköztár segít a mentoráltaknak a nagy hatású döntéshozói pozíciók elnyerésében: segít a mentoráltaknak a megfelelő gondolkodásmód elsajátításában, és felszereli őket a megválasztásukhoz szükséges megfelelő kampányeszközökkel.

IE 6

2. Eszköztár mentoráltaknak: „SWinG Kommunikációs kampány

A kommunikációs módszerekkel kapcsolatos megállapításokról és bevált gyakorlatokról szóló beszámoló segít abban, hogy a mentoráltak jól fel legyenek szerelve a megválasztásukhoz szükséges megfelelő kampányeszközökkel, VALAMINT elősegíti a gondolkodásmód megváltoztatását a sportszektorban.

IE 7

3. Eszköztár mentoráltaknak: „Hogyan legyél jó és eredményes megválasztott sportvezető?”

Az eszköztár segít a nagy hatású döntéshozói pozíciókban álló mentoráltaknak belső fékezőerőik és gátjaik megszüntetésében. Gyakorlati tanácsokat és javaslatokat nyújt arra vonatkozóan, hogy megtalálhassák az egyensúlyt a munka, az önkénteskedés és a magánélet között.

IE 8

Részletes beszámoló a SWinG-tesztről

A projekttel kapcsolatos megállapításokról és bevált gyakorlatokról szóló beszámoló, mely a 3. IE-ben kidolgozott mutatók alapos értékelésén és vizsgálatán alapul, segít abban, hogy pontosan és alaposan megérthessük a projekt hatásait. A részletes beszámoló nagy mennyiségű adatot fog átalakítani velős és minden kétséget kizáró megállapításokká.

IE 9

SWinG fenntarthatósági és átültethetőségi terv

A beszámoló célja, hogy a partnerség keretein kívülre is elterjessze a SWinG-javaslatokat és az ösztönző megközelítést. A fenntarthatósági terv hatással lesz a jövő szervezett sportszektorára.