Skip to main content

O PROJECKTU

V vlogi vodje projekta je FFSE povezala močno skupino partnerjev za izvedbo projekta SWinG – podpora ženskam. Pri doseganju svojih ciljev bo partnersko sodelovanje prvič na evropski ravni zbralo medsektorske interesne skupine za razvoj evropskega anglosaškega koncepta krepitve vloge žensk. Končni cilj bo podpreti obetavne in ambiciozne ženske športne vodje pri doseganju sprememb razmer v športnih vodstvenih organih. Projekt bo spodbujal vlogo izvršilnega odbora kot možnost za ženske prostovoljke v športu, hkrati pa se bo osredotočil tudi na motivacijo, usposabljanje in razvijanje spretnosti udeležencev.

SWinG Timeline

Kaj?

Ženske vodje želimo postaviti v ospredje!

S Projekt SWinG bomo podprli obetavne in ambiciozne ženske športne vodje pri doseganju sprememb razmer v vodstvenih organih športa. Projekt bo deloval kot POVOD ZA SPREMEMBE pri vključevanju načela enakosti spolov, hkrati pa bo znatno povečal dostop žensk do vodilnih položajev v sektorju.

Preberite več (v angleščini)

Zakaj zdaj?

Verjamemo, da je skrajni čas, da se tudi v športu pritisne za napredek (#PressForProgess) in vzpostavi boljše ravnotežje (#BalanceForBetter).

Trenutno so ženske premalo zastopane na vseh ravneh v vseh športnih organizacijah.

Spodnje številke kažejo, da je delež žensk v ključni vlogi odločanja zelo podoben športnim vodstvenim organom kot »klubu starih belih moških«.

Člani izvršnega odbora na MOK (podatki iz leta 2018)

31%

Predsedniki nacionalnih olimpijskih komitejev (13 od skupno 2016 - podatki iz leta 2018)

6%

Predsedniki priznanih mednarodnih zvez (2 od skupno 33 - podatki iz leta 2018)

6%

Člani upravnih odborov Združenega kraljestva - NGB (podatki iz leta 2016)

30%

Člani izvršnega odbora na MOK (podatki iz leta 2018)

31%

Predsedniki nacionalnih olimpijskih komitejev (13 od skupno 2016 - podatki iz leta 2018)

6%

Predsedniki priznanih mednarodnih zvez (2 od skupno 33 - podatki iz leta 2018)

6%

Člani upravnih odborov Združenega kraljestva - NGB (podatki iz leta 2016)

30%

Poleg tega so podatki iz najnovejšega Eurobarometra 472 o športu in telesnih dejavnostih potrdili, da se ženske manjkrat odločijo za prostovoljstvo (4 % proti 8 %) in potrdili sliko dobro znane sejne sobe, polne “starih belih moških”.

Dejstvo temelji na trenutnem tempu družbe. Obstaja večja možnost, da bo globalno segrevanje uničilo naš planet, kot pa da bi bile razlike med spoloma globalno odpravljene.

Vendar menimo, da bo športni sektor z odpravljenimi razlikami med spoloma na položajih odločanja užival številne koristi.

Kako?

Pritisnili bomo za napredek (#PressforProgress) in vzpostavitev boljšega ravnotežja (#BalanceForBetter) pri razvijanju in upravljanju mentorstva za ženske vodje v športu.

V času projekta bomo identificirali in podprli 20 to 25 obetavnih ženskih vodij na njihovi poti do volitev.

Preberite več (v angleščini)

PROJEKT SWinG: O PARTNERSTVU

SWinG Kickoff Dream Team

Projekt SWinG je v svoji ustavi resnično inovativen, saj združuje različne interesne skupine, ki bodo omogočale dejavnosti in izmenjave med različnimi disciplinami in sektorju v športu.

Pri omogočanju prenašanja znanja in usposabljanja bo SWinG partnerjem in športnemu sektorju v Evropi omogočil hitrejši razvoj, kot bi ga lahko dosegli sami – medtem ko se bodo učili eden od drugega.

PROJEKT SWinG: POSTOPEK & PUBLIKACIJA

Med projektom bo ustvarjenih 9 Intelektualnih Rezultatov (IR). Spodaj so na kratko opisani in bodo prav tako objavljeni na spletni strani takoj, ko bodo pripravljeni.

🖱️ Za ogled povzetka kliknite na polje

IR 1

Poročilo o stanju žensk v vlogi odločanja v športu v Evropi

Pregled trenutnih virov, strategij in pobud o stanju in statusu žensk, ki sprejemajo odločitve v športnih organizacijah in podjetjih.

IR 5

Priročnik 1: „Kako postati izvoljena športni vodja“

Zbirka orodij za pomoč na poti do položaja odločanja, ki so potrebna za doseg sprememb: podpora ženskam, ki vstopajo v ustrezno miselnost in so opremljena z ustreznimi orodji za vodenje kampanje za izvolitev.

IR 9

Načrt za trajnost in prenosljivost projekta SWinG

Poročilo za spodbujanje uporabe priporočil SWinG in spodbujanje pristopa k metodam v prihodnosti, zunaj partnerstva. To bo omogočilo vpliv in trajnost organiziranega športnega sektorja v prihodnosti.

IR 2

Poročilo o stanju razvijanja vodstvenih spretnosti za ženske

Pregled obstoječih teorij in praks ter zagotavljanje definicij in razmejitev osrednjih konceptov o ženskem vodenju in krepitvi njihove vloge.

IR 6

Priročnik 2: „SWinG Komunikacijska kampanja

Poročilo o ugotovitvah in praksi metod komuniciranja, ki olajšujejo proces podpore ženskam, ki so opremljene z ustreznimi orodji za vodenje kampanje za izvolitev in spodbujanje sprememb v miselnosti na področju športa.

IR 3

SWinG priročnik v športu

Ocene in opis trendov ter potencialnih strategij/scenarijev za premik naprej in usmerjanje SWinG koncepta k praktičnim nasvetom in priporočilom za izvajanje.

IR 7

Priročnik 3: „Kako postati uspešna in učinkovita športna vodja“

Zbirka orodij, ki bo pomagala ženskam odstraniti svoje zadnje notranje zavore in ovire, ki jim preprečujejo delovanje na položajih odločanja, ki so potrebna za doseg sprememb.

IR 4

Priročnik za usposabljanje in krepitev vlog

Uporabniku prijazen priročnik za usposabljanje, ki bralca poučuje o tem, kako učinkovito in uspešno uporabljati izdelek SWinG, običajno z zagotavljanjem primerov uporabe in raznih scenarijev.

IR 8

Poročilo o SWinG testiranju

Poročilo o ugotovitvah in praksi, ki zagotavlja natančno in poglobljeno razumevanje vpliva projekta na podlagi zanesljivega spremljanja in ocenjevanja kazalnikov, razvitih v okviru IR3.

To poročilo bo prevedlo velike količine podatkov v strnjene prepričljive ugotovitve.

IR 1

Poročilo o stanju žensk v vlogi odločanja v športu v Evropi

Pregled trenutnih virov, strategij in pobud o stanju in statusu žensk, ki sprejemajo odločitve v športnih organizacijah in podjetjih.

IR 2

Poročilo o stanju razvijanja vodstvenih spretnosti za ženske

Pregled obstoječih teorij in praks ter zagotavljanje definicij in razmejitev osrednjih konceptov o ženskem vodenju in krepitvi njihove vloge.

IR 3

SWinG priročnik v športu

Ocene in opis trendov ter potencialnih strategij/scenarijev za premik naprej in usmerjanje SWinG koncepta k praktičnim nasvetom in priporočilom za izvajanje.

IR 4

Priročnik za usposabljanje in krepitev vlog

Uporabniku prijazen priročnik za usposabljanje, ki bralca poučuje o tem, kako učinkovito in uspešno uporabljati izdelek SWinG, običajno z zagotavljanjem primerov uporabe in raznih scenarijev.

IR 5

Priročnik 1: „Kako postati izvoljena športni vodja“

Zbirka orodij za pomoč na poti do položaja odločanja, ki so potrebna za doseg sprememb: podpora ženskam, ki vstopajo v ustrezno miselnost in so opremljena z ustreznimi orodji za vodenje kampanje za izvolitev.

IR 6

Priročnik 2: „Kako postati uspešna in učinkovita športna vodja“

Zbirka orodij, ki bo pomagala ženskam odstraniti svoje zadnje notranje zavore in ovire, ki jim preprečujejo delovanje na položajih odločanja, ki so potrebna za doseg sprememb.

IR 7

SWinG Komunikacijska kampanja

Poročilo o ugotovitvah in praksi metod komuniciranja, ki olajšujejo proces podpore ženskam, ki so opremljene z ustreznimi orodji za vodenje kampanje za izvolitev in spodbujanje sprememb v miselnosti na področju športa.

IR 8

Poročilo o SWinG testiranju

Poročilo o ugotovitvah in praksi, ki zagotavlja natančno in poglobljeno razumevanje vpliva projekta na podlagi zanesljivega spremljanja in ocenjevanja kazalnikov, razvitih v okviru IR3.

To poročilo bo prevedlo velike količine podatkov v strnjene prepričljive ugotovitve.

IR 9

Načrt za trajnost in prenosljivost projekta SWinG

Poročilo za spodbujanje uporabe priporočil SWinG in spodbujanje pristopa k metodam v prihodnosti, zunaj partnerstva. To bo omogočilo vpliv in trajnost organiziranega športnega sektorja v prihodnosti.