Skip to main content

APIE PROJEKTA

Veikdama kaip projekto vadovė FFSE  subūrė tvirtą partnerių tinklą SWING (angl. Support Women to their Goal-project), kad galėtų įgyvendinti pagalbą moterims jų tikslų siekime. Pirmą kartą bendradarbiavimo partnerystė suburs įvairių sektorių suinteresuotuosius subjektus Europos lygiu, kad jie parengtų Europinę anglosaksų įgalinimo koncepcijos versiją.

Galutinis tikslas bus paremti karjeros siekiančias moteris, pretenduojančias būti išrinktomis į sprendimo priėmimo pozicijas sporto organizacijose. Projektas skatins vykdomąją valdybą kaip sporte savanoriaujančių moterų pasirinkimą, taip pat sutelkiant dėmesį į dalyvių motyvaciją, mokymą ir įgūdžių ugdymą.

SWinG Timeline

Ką?

Mes norime atkreipti dėmesį į lyderes moteris.

Naudodamiesi SWING, mes palengvinsime ir palaikysime karjeros siekiančias moteris, pretenduojančias būti išrinktomis į sprendimo priėmimo pozicijas sporto organizacijose. Projektas veiks kaip lyčių aspekto integravimo pokyčio katalizatorius, tuo pačiu suteikdamas didžiulį postūmį moterų galimybėms užimti lyderių pozicijas sektoriuje.

Skaitykite daugiau anglų kalba

Kodėl dabar? 

Mes tikime, kad tai svarbus laikas progresui #PressForProgess ir balansui #BalanceForBetter.

Šiuo metu nepakankama moterų reprezentacija randama visuose lyguose ir visose sporto organizacijose.  

Žemiau pateikti skaičiai – Pagrindinėse srendimų priėmimo procedūrose esančių moterų procentas – linkę vaizduoti sporto valdymo organus kaip „senų baltų vyrų klubą“

Vykdomosios valdybos nariai Tarptautiniame Olimpiniame komitete (2018)

31%

Nacionalinių Olimpinių komitetų prezidentai (13 iš 2016 - 2018 metų duomenys)

6%

Pripažintų Tarptautinių federacijų prezidentai (2 iš 33 - 2018 metų duomenys)

6%

Jungtinės karalystės Valdymo organų valdybos nariai - NGB (2016)

30%

Nacionalinių Olimpinių komitetų prezidentai (13 iš 2016 - 2018 metų duomenys)

31%

Nacionalinių Olimpinių komitetų prezidentai (13 iš 2016 - 2018 metų duomenys)

6%

Pripažintų Tarptautinių federacijų prezidentai (2 iš 33 - 2018 metų duomenys)

6%

Jungtinės karalystės Valdymo organų valdybos nariai - NGB (2016)

30%

Be to, duomenys iš naujausio specialaus Eurobarometro Sport 472 apie sportą ir fizinę veiklą patvirtino, kad moterys yra mažiau linkusios savanoriauti nei vyrai (4 proc. ir 8 proc. atitinkamai) bei patvirtino gerai žinomo „senų baltų vyrų“ posėdžių salės vaizdą.

Dabartiniu tempu pagrįstas faktas, kad yra didesnė tikimybė, jog globalinis atšilimas sunaikins mūsų planetą, dar prieš panaikinant lyčių atotrūkį visame pasaulyje.

Vis dėlto manome, kad panaikinus lyčių atotrūkį sprendimų priėmimo pozicijose, sporto sektorius gaus daug naudos.

Kaip?

Mes palaikysime progresą #PressforProgress ir balansą #BalanceForBetter kuriant ir išbandant kuravimo schemą siekiant moterų lyderystės sporte.

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį mes identifikuosime ir palaikysime 20 kylančias moterų lyderes jų rinkimų link.

Skaitykite daugiau anglų kalba

APIE PARTNERYSTĘ 

SWinG Kickoff Dream Team

SWING projektas yra novatoriškas, nes suburia įvairius suinteresuotus subjektus, kurie leis vykdyti tarpsektorinę veiklą ir mainus.

Siekdamas palengvinti žinių ir gerosios patirties perdavimą, SWING projektas leis partneriams ir sporto sektoriui Europoje judėti greičiau, nei tai būtų pavykę padaryti savarankiškai, mokantis vieniems iš kitų.

GAMYBA IR LEIDYBA

Projekto metu bus sukurti 9 intelektiniai rezultatai. Jie yra trumpai aprašyti žemiau ir bus įkelti į svetainę, kai tik bus paruošti.

🖱️ Spustelėkite langelius, kad pereitumėte prie mūsų publikacijos santraukos

IO 1

Esamos moterų, dalyvaujančių sprendimų priėmimo procese Europoje ir kitose šalyse, situacijos analizė 

Dabartinių išteklių, strategijų ir iniciatyvų, susijusių su moterų sprendimų priėmėjų statusu sporto organizacijose ir įmonėse, žemėlapis.

IO 5

Vadovas 1 „Kaip tapti išrinktu sprendimų priėmėju sporto organizacijoje?“ kuruojamiems asmenims

Vadovas, skirtas padėti kuruojamiems asmenims jų kelionėje siekiant pakeisti taisykles sprendimo priėmimo pozicijose: palaikyti kuruojamus asmenis, kad jie galėtų pasirinkti tinkamą mąstyseną ir būtų aprūpinti tinkamais įrankiais rinkiminei kampanijai.

IO 9

SWING tvarumo ir pritaikomumo planas

Ataskaita, skirta paskatinti SWING rekomendacijų ir novatoriško požiūrio naudojimą ateityje, už partnerystės ribų. Tai ateityje turės poveikį ir tvarumą sporto sektoriui.

IO 2

Esamos moterų lyderystės įgūdžių ugdymo situacijos analizė

Esamų teorijų sampratų ir gerosios patirties žemėlapis bei pagrindinių lyderystės ir įgalinimo sąvokų apibrėžimai ir aprašymai.

IO 6

Vadovas 2 „SWING komunikacijos kampanija

Ataskaita, kurioje dalijamasi įžvalgomis ir gerąja komunikacijos metodų praktika, siekiant aprūpinti   kuruojamus asmenis tinkamomis priemonėmis rinkiminei kampanijai palaikyti ir mąstysenos pakeitimui sporto sektoriuje.

IO 3

Vadovas pokyčių iššaukimui sporte

Remiantis žemėlapių sudarymo ataskaita, siekiama įvertinti ir apibūdinti tendencijas ir galimas ateities strategijas / scenarijus ir paskatinti SWING požiūrio konceptualizaciją į praktinius įgyvendinimo patarimus ir rekomendacijas.

IO 7

Vadovas 3 „Gidas kaip tapti geru ir efektyviu išrinktu sporto lyderiu“ kuruojamiems asmenims

Vadovas, padedantis kuruojamiems asmenims panaikinti vidines kliūtis ir barjerus pakeisti taisykles sprendimo priėmimo pozicijose. Vadovas pateiks praktinius patarimus ir rekomendacijas kaip rasti gerą darbo/savanoriavimo/gyvenimo balansą.

IO 4

Kuruojamų asmenų įgalinimo mokymų vadovas

Vartotojui patogus mokymo vadovas, kuriame mokoma kaip efektyviai naudoti SWING produktą, paprastai pateikiant taikymo pavyzdžius ir naudojimo scenarijus.

IO 8

SWING testavimo įžvalgų ataskaita

Ataskaita, kurioje dalijamasi išvadomis ir gerąja projekto patirtimi, suteikiant tikslaus ir gilaus projekto poveikio supratimo, remiantis kruopščiu intelektinio rezultato 3  sukurtų rodiklių vertinimu. Įžvalgų ataskaitoje didelis duomenų kiekis bus pateiktas glaustai ir įtikinamai.

IO 1

Esamos moterų, dalyvaujančių sprendimų priėmimo procese Europoje ir kitose šalyse, situacijos analizė 

Dabartinių išteklių, strategijų ir iniciatyvų, susijusių su moterų sprendimų priėmėjų statusu sporto organizacijose ir įmonėse, žemėlapis.

IO 2

Esamos moterų lyderystės įgūdžių ugdymo situacijos analizė

Esamų teorijų sampratų ir gerosios patirties žemėlapis bei pagrindinių lyderystės ir įgalinimo sąvokų apibrėžimai ir aprašymai.

IO 3

Vadovas pokyčių iššaukimui sporte

Remiantis žemėlapių sudarymo ataskaita, siekiama įvertinti ir apibūdinti tendencijas ir galimas ateities strategijas / scenarijus ir paskatinti SWING požiūrio konceptualizaciją į praktinius įgyvendinimo patarimus ir rekomendacijas.

IO 4

Kuruojamų asmenų įgalinimo mokymų vadovas

Vartotojui patogus mokymo vadovas, kuriame mokoma kaip efektyviai naudoti SWING produktą, paprastai pateikiant taikymo pavyzdžius ir naudojimo scenarijus.

IO 5

Vadovas 1 „Kaip tapti išrinktu sprendimų priėmėju sporto organizacijoje?“ kuruojamiems asmenims

Vadovas, skirtas padėti kuruojamiems asmenims jų kelionėje siekiant pakeisti taisykles sprendimo priėmimo pozicijose: palaikyti kuruojamus asmenis, kad jie galėtų pasirinkti tinkamą mąstyseną ir būtų aprūpinti tinkamais įrankiais rinkiminei kampanijai.

IO 6

Vadovas 2 „SWING komunikacijos kampanija

Ataskaita, kurioje dalijamasi įžvalgomis ir gerąja komunikacijos metodų praktika, siekiant aprūpinti   kuruojamus asmenis tinkamomis priemonėmis rinkiminei kampanijai palaikyti ir mąstysenos pakeitimui sporto sektoriuje.

IO 7

Vadovas 3 „Gidas kaip tapti geru ir efektyviu išrinktu sporto lyderiu“ kuruojamiems asmenims

Vadovas, padedantis kuruojamiems asmenims panaikinti vidines kliūtis ir barjerus pakeisti taisykles sprendimo priėmimo pozicijose. Vadovas pateiks praktinius patarimus ir rekomendacijas kaip rasti gerą darbo/savanoriavimo/gyvenimo balansą.

IO 8

SWING testavimo įžvalgų ataskaita

Ataskaita, kurioje dalijamasi išvadomis ir gerąja projekto patirtimi, suteikiant tikslaus ir gilaus projekto poveikio supratimo, remiantis kruopščiu intelektinio rezultato 3  sukurtų rodiklių vertinimu. Įžvalgų ataskaitoje didelis duomenų kiekis bus pateiktas glaustai ir įtikinamai.

IO 9

SWING tvarumo ir pritaikomumo planas

Ataskaita, skirta paskatinti SWING rekomendacijų ir novatoriško požiūrio naudojimą ateityje, už partnerystės ribų. Tai ateityje turės poveikį ir tvarumą sporto sektoriui.